Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

1729 94ae 390

franryott:

I actually can’t cope with this

kieruneknatarcia
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto viathesmajl thesmajl
kieruneknatarcia
Na­dal zaj­mu­jesz 90% mo­jego mózgu. Po­zos­tałe 10% zaj­mują myśli o tym, że po­win­nam przes­tać o To­bie myśleć.
— Izohelia
Reposted fromstercum stercum viastarryeyed starryeyed
kieruneknatarcia
kieruneknatarcia
4843 b2f2 390
Joanna Kulig photographed by Ala Wesołowska for Elle France #ellefrance
Reposted fromnoelya noelya vialeniwabula leniwabula

November 07 2018

kieruneknatarcia
Reposted fromshakeme shakeme vialaluna laluna
kieruneknatarcia
9513 60d5 390
Reposted fromonlyman onlyman viawakemeupx wakemeupx
kieruneknatarcia
0585 2ca2 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPoranny Poranny

November 06 2018

kieruneknatarcia
kieruneknatarcia
1603 07dc 390

November 05 2018

kieruneknatarcia
On za Tobą nie tęskni 
— Idiotko.
Reposted fromhunsert hunsert viahavingdreams havingdreams
kieruneknatarcia
9668 a8fc 390
Reposted fromoll oll vialaluna laluna
kieruneknatarcia
8162 0912 390
Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"
Reposted fromPoranny Poranny viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 25 2018

kieruneknatarcia
Kobiety tęsknią za nieprzewidywalnością.   Za jasnym komunikowaniem swoich oczekiwań. Kobieta chce, aby facet do niej podszedł i powiedział: „Chcę Cię.” A następnie nie spuścił wzroku i patrzył tak długo, żeby się zaczerwieniła i to ona spuściła wzrok.  Tym, co napędza kobietę, są emocje. Dasz jej emocje, masz kobietę.
— Piotr C.
Reposted fromnaturalginger naturalginger via28mm 28mm
kieruneknatarcia
4275 3a84 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaRockYourMind RockYourMind
kieruneknatarcia
„Kiedy wróbel buduje gniazdo w lesie, zajmuje zaledwie jedną gałąź. Kiedy jeleń gasi pragnienie w rzece, pije nie więcej, niż może pomieścić jego brzuch. My gromadzimy rzeczy, ponieważ nasze serca są puste”.
— Anthony de Mello
Reposted fromavooid avooid viacysia cysia
kieruneknatarcia
9624 af81 390
kieruneknatarcia
znów chcę mieć różowe myśli, lekkie i utkane z tiulu
Reposted fromspes spes viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 21 2018

kieruneknatarcia
kieruneknatarcia
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać I złamiemy sobie serce, niech skradziony weekend trwa (...) I przez przypadek za parę lat miniemy się ze sobą w czyichś drzwiach Chyba nosisz inny płaszcz, a ja nie przyszedłem tutaj sam.
— Dawid Podsiadło "Dżins"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl