Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2019

kieruneknatarcia
6960 60cb 390
Reposted fromlove-winter love-winter viapsychedelix psychedelix

January 04 2019

kieruneknatarcia
9257 377f 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney

January 02 2019

kieruneknatarcia
Zawsze jesteśmy wierni jakiejś miłości i dlatego omijają nas inne.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablithely blithely

December 29 2018

kieruneknatarcia
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
Reposted frommadsounds madsounds viajestemdeszczem jestemdeszczem
kieruneknatarcia
Nigdy więcej nie wyrządzę sobie krzywdy czekania na coś, co ma się nie wydarzyć.
— misanthropy.soup.io

December 27 2018

kieruneknatarcia
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
kieruneknatarcia
kieruneknatarcia
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Reposted fromcorvax corvax viahavingdreams havingdreams
kieruneknatarcia
Przeraża mnie to, jak bardzo można się co do kogoś pomylić.
— salute.soup.
Reposted fromSalute Salute viawakemeupx wakemeupx

December 26 2018

kieruneknatarcia
8747 78d8 390

November 08 2018

1729 94ae 390

franryott:

I actually can’t cope with this

kieruneknatarcia
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto viathesmajl thesmajl
kieruneknatarcia
Na­dal zaj­mu­jesz 90% mo­jego mózgu. Po­zos­tałe 10% zaj­mują myśli o tym, że po­win­nam przes­tać o To­bie myśleć.
— Izohelia
Reposted fromstercum stercum viastarryeyed starryeyed
kieruneknatarcia
kieruneknatarcia
4843 b2f2 390
Joanna Kulig photographed by Ala Wesołowska for Elle France #ellefrance
Reposted fromnoelya noelya vialeniwabula leniwabula

November 07 2018

kieruneknatarcia
Reposted fromshakeme shakeme vialaluna laluna
kieruneknatarcia
9513 60d5 390
Reposted fromonlyman onlyman viawakemeupx wakemeupx
kieruneknatarcia
0585 2ca2 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPoranny Poranny

November 06 2018

kieruneknatarcia
kieruneknatarcia
1603 07dc 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl