Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2019

kieruneknatarcia
4640 fe7e 390

March 07 2019

kieruneknatarcia

March 01 2019

kieruneknatarcia
7379 4402 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaNoCinderella NoCinderella
kieruneknatarcia

Wróć do mnie, bo nie jestem spokojna
bez Ciebie,

bo nie jestem bezpieczna
bez Ciebie,

bo nie jestem
bez Ciebie.

— O. - "Wróć do mnie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiammistake iammistake
kieruneknatarcia
3665 f3bd 390
kieruneknatarcia
kieruneknatarcia
Ile razy można przeżyć koniec jednej miłości?
— H.Samson
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialaluna laluna
kieruneknatarcia
6231 4571 390
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin

February 27 2019

kieruneknatarcia
kieruneknatarcia
kieruneknatarcia
Pamietam jak kiedyś jedna, młoda, przypadkowo spotkana mi dziewczyna powiedziała, że ona już przeżyła swoją miłość. Taką prawdziwą. Powiedziałam jej wtedy, że co też wygaduje, że jeżeli „nie jesteście ze sobą to pewnie tak miało być, albo nie byliście sobie pisani.” Teraz chciałabym ją spotkać ponownie, by móc jej powiedzieć, że wiem jak to w tłumie ludzi jest nie umieć zapełnić pustki po jednym człowieku, bo dopiero teraz ją prawdziwie rozumiem.
— znalezione

February 26 2019

kieruneknatarcia
1021 8bb5 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaZiomeczek Ziomeczek
kieruneknatarcia
kieruneknatarcia
4924 f715 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapomruki pomruki

February 25 2019

8460 8273 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialaparisienne laparisienne

February 24 2019

kieruneknatarcia
kieruneknatarcia
kieruneknatarcia
4808 9a6b 390
Reposted fromstylte stylte viafelicka felicka
kieruneknatarcia
I gdy myślę o tobie
to tak
jakby motyl trzepotał w dłoni
uwięziony i ślepy
— H.Poświatowska
kieruneknatarcia
4298 43b7 390
Reposted from4777727772 4777727772 vialekkaprzesada lekkaprzesada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl