Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2019

kieruneknatarcia
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej

June 18 2019

kieruneknatarcia
Reposted fromshakeme shakeme viaseaweed seaweed
kieruneknatarcia
1605 c2c4 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaseaweed seaweed

June 11 2019

kieruneknatarcia
6494 d5b7 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme

May 15 2019

kieruneknatarcia
9061 399e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx
kieruneknatarcia
3125 b5a6 390
Reposted fromnapiechote napiechote viapoolun poolun
kieruneknatarcia
Reposted frombluuu bluuu
kieruneknatarcia
8595 3b72 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viakudlaty kudlaty
kieruneknatarcia
Reposted fromshakeme shakeme vianewbeginning newbeginning
kieruneknatarcia
9486 8c27 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viadivi divi
7751 5aed 390
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viadivi divi
kieruneknatarcia
Reposted frombluuu bluuu viasarazation sarazation

May 10 2019

kieruneknatarcia
- Jeżeli będziesz mnie potrzebował, przyjadę - obiecała. - To tylko cztery godziny stąd, ale ja przyjadę tu w trzy.
— Lauren Groff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

May 03 2019

kieruneknatarcia

April 28 2019

kieruneknatarcia
Nawet jeśli nie byliśmy razem, wciąż kontrolował rytm bicia mojego serca.
— Brittainy C. Cherry - "Zawsze i wszędzie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
kieruneknatarcia
kieruneknatarcia
kieruneknatarcia
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaajema ajema
kieruneknatarcia
4183 93bf 390
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne

March 30 2019

kieruneknatarcia
Jesteś też pierwszym, najpierwszym i zupełnie jedynym chłopcem, przez którego robi mi się czasem czarno w oczach, i słodko
w ustach, i zupełnie nieprzytomnie w głowie.
                                                                                                               
Osiecka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl